Eğitim

Çocuklar Niçin Spor Yapmalıdır?

 

 

Çocukların, bir spor uygulamasına katılmak için birçok nedenleri olduğu ve bu
nedenlerin günden güne değişim gösterdiği bilimsel araştırmalarla ispatlanmıştır.

Bu bağlamda çocukların spor yapma nedenleri, duruma, ortama, ihtiyaçlara, psikolojik ve
fizyolojik durumlara göre farklılık göstermektedir.
Genelde çocuklar, eğlenmek, becerilerini arttırmak, bir gruba ait olmak, başarılı
olmak, fark edilmek ve sağlıklı olmak için spor yapmaktadırlar. Araştırmalar, çocukların
kenarda oturarak kazanan bir takımın üyesi olmak yerine, kaybeden bir takımda oynamayı
yeğlediklerini göstermektedir. Diğer bir deyişle çocuklar oynamazlarsa, oyuna bir şekilde
katılmazlarsa spora ilgilerini çok çabuk yitirebilmektedirler.
Spor, çocuklara yeni beceriler kazanma ya da yeni işler başarma fırsatı sağlamaktadır.
Çocuklar spor ortamında çok hızlı bir şekilde beceri öğrenebilmektedirler. Çocuklar kendi
çabaları ile elde ettikleri verimi ve başarıyı gördükçe o spor dalından hoşlanma dereceleri de
artmaktadır. Doğru bir yönlendirme ile spor çocuklara şu fırsatları sağlar:
• Etkin ve yoğun biçimde yeni ve güçlü yaşam becerileri kazanırlar.
• Çocukların kendilerini daha olumlu algılamalarına katkı sağlar.
• Çocuk bir ekibin/ takımın parçası olarak bütünleşmeyi ve işbirliğini öğrenir.
• Diğer çocuklarla ve yetişkinlerle daha uyumlu olur, saygıya dayanan yaşam
becerileri öğrenirler.
• Rakiplerine ve kendisine emeği geçen bireylere saygı göstermeyi öğrenirler.

• Özgüven ve özsaygı geliştirerek yaşamdan daha fazla doyum sağlayan bir birey
olarak yaşamayı öğrenirler.
• Oyun oynayarak yaşam enerjisini daha olumlu kanallara aktarır böylelikle daha
üretken bir birey olmaya çalışırlar.
• Toplumsallaşmayı ve kendini gerçekleştirmeyi spor yoluyla öğrenirler.

 

Share