Eğitim

Çocuklar Neden Spora Katılır?

 

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki çocuklar:

  • Eğlenmek
  • Sağlıklı olma
  • Arkadaşlarıyla birlikte olmak
  • Yarışmak
  • Gelişmek
  • Yeni insanlar tanımak için spora başlamaktadırlar.

Buradan da anlaşılacağı gibi yaptığı spordan zevk almak çocuk ve
gençler için önemli bir amaçtır. Kuşkusuz sporun birçok amacı vardır. Bir çocuğun spor
yapan bireyden “sporcu” bir bireye dönüşmesi zaman alan bir süreçtir ve bu süreci sporcu
gencin dolu dolu ve sindire sindire yaşaması gerekir. Bu süreçte “acele etmemek” ve sporcu
gençlere “baskı yapmamak” sporcu bir kuşağın geleceği için anne-babaların yanı sıra antrenör
ve çevrenin de bilinçli davranması gereken önemli bir tutumdur.

Share